ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ใบสมัคร RMUTP MC Search ค้นหาดาวดวงใหม่เพื่อก้าวเป็น MC มืออาชีพ

 

ใบสมัคร Mc พร้อมรายละเอียด

นักศึกษาสามารถยื่นประสมัครและถ่าย CilpVideo แนะนำตัวเอง ได้ที่ งานสื่อสารองค์คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

โทร 02 665 3555 ต่อ 2102-2103 งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ