ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน!! เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ประเทศในทวีปเอเชีย) ประจำปีการศึกษา 2560

studend-ex-01
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>
 exchange-student-application-form-60 (เอกสารประกอบเพิ่มเติมอยู่ในรายละเอียดในใบสมัคร)
สอบถามรายละเอียด 02-665-3555 ต่อ 2381 และ  Email : rattanavalee.m@rmutp.ac.th  (Dr.Rattanavalee)