ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการของผู้กู้รายใหม่ กยศ./กรอ. ที่ส่งเอกสารให้กับงาน กยศ. ครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

สามารถดูกำหนดการได้ >> คลิกที่นี่ <<