ข่าวกิจกรรม

Talk talk ไปกับ DJ Poom ในหัวข้อ “LED 2 Goal” ก้าวข้ามความคิดพิชิตความปัง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “LED 2 Goal” ก้าวข้ามความคิด พิชิตความปัง โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณภูมิใจ ตั้งสง่า หรือ Dj.Poom : เจ้าของ Youtube ช่อง “DJ Poom” และธุรกิจอาหารคลีน “ดีเจภูมิเมนู” เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ