“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม […]

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

   คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานกิจการนักศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา […]