ข่าวกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการเก็บเงิน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการเก็บเงิน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจ้งข้อปฏิบัติ และระเบียบต่างๆ ในวันฝึกซ้อมย่อยคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ