ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์” จำนวน 6 อัตรา ครั้งที่ 2/2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดังนี้

  • อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 2 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการเงิน 1 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม