ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “START UP ON FACEBOOK ตลาดยุคใหม่งายนิดเดียว”

ขอเชิญชวนร่วมฟังสัมมนา START UP ON FACEBOOK ตลาดยุคใหม่ง่ายนิดเดียว  โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ณิกา ลวางกูร เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
**ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง**