ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู”

💥 (นักศึกษาภาคปกติ 4 ปี และ เทียบโอน)ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

💥(นักศึกษาสมทบ)ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. ณ ประชุมมงคลอาภา 1 (R101) ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา

😁นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

🌍หมายเหตุ : การแต่งกายสำหรับผู้บริหารและคณาจารย์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามแบบมหาวิทยาลัยกำหนด