ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควันวาน สงกรานต์พณิชยการพระนคร ประจำปี 2559

1458042095645

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควันวาน สงกรานต์พณิชยการพระนคร ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล และบริเวณอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
**วันที่ 7 เมษายน 2559 (เวลา 06.39-15.00 น)
พบกับกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 19 รูป /พิธีสรงน้ำ / พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ / รำวงย้อนยุค / การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย / ขบวนแห่รถบุพชาติ (ถนนพิษณุโลก, ถนนนครสวรรค์, ถนนราชดำเนิน, ถนนพะเนียง) และการออกบูธจำหน่ายสินค้า-อาหาร

**วันที่ 8 เมษายน 2559 (เวลา 08.30-17.00 น)
พบกับกิจกรรม ประกวดเทพีสงกรานต์และนางฟ้าจำแลง /ประกวดดนตรี Music Phranakhon Songkran Day / การออกบูธจำหน่ายสินค้า-อาหาร

**ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกจิ ขอเชิญชวน
1.แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
2.ร่วมบริจาคเงินทำบุญได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
3.ออกบูธจำหน่ายสินค้า และอาหาร
4.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม วันละ 3 ชั่วโมง
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร