ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายเครื่องสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มอบหมายให้ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายเครื่องสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฏหมายไทยและเจ้าของพื้นที่วังรพี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปัจจุบัน ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์เทเวศร์

ภาพ : กองสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ