ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2563

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี…ให้มีโอกาศทางการศึกษา โดยการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2563

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี .วิทยาเขต พ.พ. (ทุนการศึกษาประจำปี) เลขที่บัญชี 030-2-42249-4 และโปรดยืนยันการโอนโดย E-mail : Srisuda.i@rmutp.ac.th
 • เช็คสั่งจ่ายในนาม .วิทยาเขต พ.พ. (ทุนการศึกษาประจำปี)
 • นำเงินสดมามอบที่
  – สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล
  – สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1
  – สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์มอบทุน คลิกที่นี่
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพื่อบริจาคทุนการศึกษาได้ที่

 • อาจารย์นิพล แก่นโกมล กรรมการและเลขานุการ โทร.095-3650035
 • ดร.ศรีสุดา อินทมาศ กรรมการและเหรัญญิก โทร.091-0644188
 • งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โทร.02-665-3555 ต่อ 2401
 • หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย คณะศิลปศาสตร์ โทร.02-665-3555 ต่อ 1033
 • หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร.02-665-3777 ต่อ 6809