ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับเลขาธิการ สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาจากราชอาณาจักรภูฏาน

On November 13th, a delegation from the Mr. Leki Wangpo and Mr. Gembo Tshering from the Bhutan embassy visited the Faculty of Business Administration. Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont (President of RMUTP), Dr.Parinya Magrin (Dean of Faculty of Business Administration), IB lecturers and Bhutanese students met the delegation. The purposes of this visit were to strengthen mutual collaboration, to explore more academic cooperation activities in the field of Business Administration. In addition, the two sides also explored the possibility of a more extensive and in-depth cooperation, such an exchange students program, hoping to provide a platform for students from both sides to grasp knowledge under different cultural contexts.