ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ คุมเข้ม ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค”Covid -19″ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” ระลอกใหม่

คณะบริหารธุรกิจ คุมเข้ม ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค”Covid -19″ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” ระลอกใหม่
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำทีมเข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค “Covid-19” โดยรอบคณะบริหารธุรกิจ ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดเต็มทุกพื้นที่ อาทิ ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องสุขา และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” ระลอกใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะบริหารธุรกิจ