ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร : rmutpbus