ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุน อดิสร-อวบแก้ว โฆวินฑะบม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุน อดิสร-อวบแก้ว โฆวินฑะบม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา และ อ.ญาณินท์ สายหยุด หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษา อดิสร -อวบแก้ว โฆวินฑะ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่คาดแคลนทุนทรัพย์

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร,ฝ่ายกิจการนักศึกษา