ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สนใจเข้าประกวด WS Freshmen&Beauty Contest 2019

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สนใจเข้าประกวด WS Freshmen&Beauty Contest 2019
สามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 11 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร พร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ใบสมัครและระเบียบการประกวด WS Freshmen&Beauty Contest 2019: คลิกที่นี่

การประกวดกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงล่าง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ดาว-เดือน ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เท่านั้น
ดาวเทียม เป็นนักศึกษาชั้นปีใดก็ได้ ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เท่านั้น
ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดี มีบุคลิกภาพที่ดี ประพฤติดี มีวาจาที่สุภาพเรียบร้อย มีความมั่นใจในตัวเอง

การรายงานตัวและการจับฉลาก
รายงานตัวจับหมายเลขลำดับผู้เข้าประกวด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ.โถงล่างพร้อมมงคล อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
หากผู้เข้าประกวดไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02 665 3555 ต่อ 2402