ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา “รู้ไว้..ใช้เป็นนะจ๊ะ”

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ห้อง ปบบ.56/2) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดทำโครงการจิตอาสา “รู้ไว้..ใช้เป็นนะจ๊ะ” โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำสติกเกอร์ติดบอกตำแหน่งการเปิด-ปิดไฟฟ้า ภายในอาคารพร้อมมงคล และมงคลอาภา เพื่อช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเปิด-ปิดไฟได้อย่างถูกต้องตามที่ต้องการ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่มีประโยชน์ค่ะ