ข่าวกิจกรรม

ติวเข้มคณะกรรมการอำนวยการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ติวเข้มคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการกำกับแถวและผู้ร่วมฝึกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกำหนด ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ