ข่าวกิจกรรม

ทุนการศึกษาดีๆ จากรุ่นพี่…สู่รุ่นน้อง ชาวพณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร เป็นประธานเปิดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปี 2563 โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในฐานะรองประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสที่ดีจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าพณิชยการพระนครให้กับน้องๆ นักศึกษาผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนกว่า 200 ทุน รวมกว่า 2 ล้านบาท ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ