ข่าวประกาศ

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563(โดยร้านครุยทองคำ)

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 (โดยร้านครุยทองคำ)

  • รอบที่ 1 (รหัส 60) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) (เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน)
  • รอบที่ 2 (รหัส 62 เทียบโอนภาคปกติ) วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 (เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชา่การบัญชี และสาขาวิชาการตลาด) (เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ)
  • รอบที่ 3 (รหัส 62 เทียบโอนภาคสมทบ) วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 (เวลา 09.00-14.00 น. ปริญญาตรีเทียบโอนภาคสมทบทุกสาขาวิชา)
  • รายละเอียดค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Face Book : ครุยทองคำ ปิ่นเกล้า โทร. 028833226 และ 0832463443