ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่หัวข้อสัมมนา “ธุรกิจคิดนอกกรอบ” (วันที่ 4 กันยายน 2560)

วานนี้ ( 4 กันยายน 2560) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในหัวข้อสัมมนา “ธุรกิจคิดนอกกรอบ” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้และหลักในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จโดย คุณวีระศักดิ์ มะสะอาว (คุณบี) เจ้าของธุรกิจสถานีมีหอย คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์ (คุณต่อ) เจ้าของธุรกิจไฮโซพันธุ์แท้แมลงไทย และคุณกัณฐัศว์ พงษ์ไพบูลย์เวช (คุณกัน) เจ้าของธุรกิจบะหมี่จอมพลัง  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งในการสัมนาได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน  (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ