ข่าวประชาสัมพันธ์

[JOB] คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่