ข่าวกิจกรรม

บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ “ร่วมฝึกซ้อมย่อยภาพรวม 9 คณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561”

บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ “ร่วมฝึกซ้อมย่อยภาพรวม 9 คณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำดุษฎีบัณฑิต​ มหาบัณฑิต และ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1,508 ราย เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยภาพรวม 9 คณะของมหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมปฏิบัติหน้าที่กำกับและดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร