ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 สัมภาษณ์ทุนการศึกษาใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
**หมายเหตุ นักศึกษามาลงทะเบียนรายงานสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา 02-665-3555 ต่อ 2401