ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อให้นำเงินส่วนลดค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563 ที่โอนเงินให้กับนักศึกษา ส่งเงินโอนคืน

📣 ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
🔴 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >> https://docs.google.com/…/1CUCBt8gSUm…/edit…
ให้นำเงินส่วนลดค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563 ที่โอนเงินให้กับนักศึกษา ส่งเงินโอนคืน ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะบริหารธุรกิจ(เงินรายได้) เลขที่ 880-717494-4 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อนำเงินไปลดยอดหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) ให้กับนักศึกษาต่อไป
🔵 หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาส่งหลักฐานได้ที่ >> https://forms.gle/stR3W9mdvF1yR3WW9 เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : กยศ. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
โทรศัพท์ 026653555 ต่อ 2401-2