ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานกิจการนักศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑  อัตรา และสังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบท้าย

[wpfilebase tag=’attachments’]