ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่