ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 4

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 4 โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน ได้แก่ การประกวดเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษา การแข่งขันตอบคำถามและประกวดสื่อด้านบริหารธุรกิจของนักศึกษา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์และนักศึกษา การประกวดผลงานด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และนักศึกษาทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]