ข่าวกิจกรรม

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธทินนพรพณิชยาภากรวิภูษิต และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปเหมือน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธทินนพรพณิชยาภากรวิภูษิต และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปเหมือน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทุนเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมกับราชมงคลพระนครและมูลนิธิพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธทินนพรพณิชยาภากรวิภูษิต และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปเหมือน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 118 ปี พณิชยการพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์ อภิเดช อาภากร และสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ / ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ