ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 3 ทุน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา L303 ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม 2565 วันสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทรายภายหลัง