ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการผูกเลขบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

กิจกรรมสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคเพื่อการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดปัญหาการเดินทางเข้าศึกษาการเรียนในพื้นที่ทางคณะบริหารธุรกิจสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์ คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยสนับสนุนนักศึกษาฯ ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของนักศึกษา โดยจะดำเนินการโอนเงินให้กับนักศึกษา จำนวน 1,331 ราย โดยมีรายละเอียดดำเนินการตามขั้นตอน และรายชื่อตามเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ห้อง ปกพ.62/1 จำนวน 40 ราย คลิกตรวจสอบรายชื่อ
  2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) รหัส 59 (ตกค้าง) จำนวน 1 ราย คลิกตรวจสอบรายชื่อ
  3. ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) รหัส 60 (ตกค้าง) จำนวน 12 ราย คลิกตรวจสอบรายชื่อ
  4. ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) รหัส 61 จำนวน 559 ราย คลิกตรวจสอบรายชื่อ
  5. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (เทียบโอน และภาคสมทบ) รหัส 62 (ตกค้าง) จำนวน 31 ราย คลิกตรวจสอบรายชื่อ
  6. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (เทียบโอน และภาคสมทบ) รหัส 63 จำนวน 688 ราย คลิกตรวจสอบรายชื่อ

 

โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ขอให้ผูกเลขที่บัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักผ่านช่องทางธนาคารใดก็ได้ ตามขั้นตอนดังแนบ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ทางคณะบริหารธุรกิจจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีให้กับนักศึกษาหลังจากวันที่ 9 ตุลาคม 2565 (ดำเนินการภายใน 4 สัปดาห์)
  2. การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) จะมีการหักค่าธรรมเนียมในรายการ โอนเงิน 10 บาท/รายการ
  3. ขอให้ลงทะเบียนแจ้งการยืนยันในการผูกเลขที่บัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักผ่านช่องทางธนาคารฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ https://forms.gle/7DGRCW6rL9SvNVLi6

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-665-3555 ต่อ 2401-2