ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคณะ

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 5 และรับตรงรอบที่ 2

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 5 และรับตรงรอบที่ 2 (ผู้ใช้วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี และห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ดูรูปเพิ่มได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
Facebook : rmutpbus