ข่าวกิจกรรม

สาขาบัญชี มทร.พระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล “ต่อต้านคอร์รัปชั่น” พานักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

สาขาบัญชี มทร.พระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล “ต่อต้านคอร์รัปชั่น” พานักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (ANTI CORRUPTION MUSEUM) ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

วันนี้ (12 ก.ย.2559) สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาจำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยแบ่งเป็น 6 รอบ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงภาพรวมปัญหาการทุจริตของประเทศไทย ได้เรียนรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงในการทุจริตที่มีความซับซ้อน ศึกษาจากกรณีศึกษาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สร้างความตระหนักแก่นักศึกษาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี
ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพปฏิบัติตามกรอบแห่งจรรยาบรรณวิชีพบัญชีต่อไป

14317437_926619214109964_2569130666625173894_n

14233048_926619204109965_72905571737573825_n

14222251_926619547443264_7750852425227108161_n

14344767_926619424109943_1859356972251924819_n

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก