COVID-19ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สู้ไปด้วยกัน!! ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม บรรเทาทุกข์ประชาชนสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณะศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น 2521 ผู้แทนจากโรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพฯ และโครงการอเล็กซานเดอร์เพื่อชุมชน ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากร และประชาชนรอบพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ทั้งนี้ท่านคณบดีได้นำคณะศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข..จุดปันรักคณะบริหารธุรกิจ” โดยได้ร่วมกันเติมข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อแบ่งปันผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าร้านค้าสหกรณ์พณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร). ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณคณะศิษย์พณิชยการพระนครเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 และในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแบ่งปันผ่าน “ตู้ปันสุข..จุดปันรักคณะบริหารธุรกิจ” โดยนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาวางไว้ในตู้ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถมารับสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ แต่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มารับไปหยิบเอาเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจะได้เผื่อแผ่ให้คนอื่นๆ ที่มาทีหลังจะได้รับสิ่งของไปใช้ประโยชน์ด้วย ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวิจิตรา แย้มเดช 092 478 9354 ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร