ม.ราชมงคลพระนคร นำทีมพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อ ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted Posted in COVID-19, ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการตามมาตรการ ช่วงเฝ้าระวัง COVID-19

Posted Posted in COVID-19

ข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการตามมาตรการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ ไวรัส […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in COVID-19, ข่าวกิจกรรม

ตามประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร คุมเข้ม!! ป้องกันโควิด-19 จัดบิ๊กคลีนนิ่งทั่วพื้นที่

Posted Posted in COVID-19

ตามประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส […]

COVID-19 : ประกาศแจ้งลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปี 2563 ผ่านเว็บไซต์

Posted Posted in COVID-19

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์​ ภาคการศึกษา​ฤดู​ร้อน ปีการศึกษา​ 2563 […]