COVID-19

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร คุมเข้ม!! ป้องกันโควิด-19 จัดบิ๊กคลีนนิ่งทั่วพื้นที่

ตามประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร คุมเข้ม!! ป้องกันโควิด-19 จัดบิ๊กคลีนนิ่งทั่วพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้งานอาคารและสถานที่​ ดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงานทุกสำนักงานและพื้นที่ภายในคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อสุขอนามัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงการป้องกันดูแลสุขภาพส่วนบุคคลการเตรียมตนเองให้แข็งแรง และสวมหน้ากากอนามัยหากอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น และล้างมือเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ