คณะบริหารธุรกิจ

ห้องออกกำลังกาย

คณะบริหารธุรกิจ บริการห้องออกกำลังกายได้จัดให้มีห้องออกกำลังกาย

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ภายในห้องออกกำลังกาย

ประกอบด้วยดังนี้

  • ลู่วิ่งไฟฟ้า
  • จักรยานนั่งปั่น
  • จักรยานเอนปั่น
  • เครื่องวิ่งกึ่งปีน
  • ชุดฝึกกล้ามเนื้อสถานี
  • ชุดดัมเบล
  • ชุดบาเบล
  • อุปกรณ์ฝึกยกน้ำหนักสถานีรวม

ห้องออกกำลังกายศูนย์พณิชยการพระนคร ให้บริการระหว่างเวลา 16.30 – 20.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

ไม่เสียค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่สนใจสมัครลงทะเบียนขอใช้บริการได้ ให้บริการ ณ ชั้น ๑ อาคารมงคลอาภา