ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.) ภาคเรียรที่ 2/2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.) ภาคเรียรที่ 2/2558

#นักศึกษาสามารถบันทึกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินได้ที่ > แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน

หมายเหตุ ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 8, 10 และ 11 เท่านั้น ในการเข้าสู่ระบบ