ข่าวประกาศ

แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) เข้า Line Group สาขาวิชาของนักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) เข้า Line Group สาขาวิชาของนักศึกษาเพื่อรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆ จากทางสาขาวิชา
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ