ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/
รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่