ข่าวประกาศ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19

ช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ลูกเพจที่น่ารักทุกท่าน ถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันจะเริ่มลดลงบ้าง แต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไป

วันนี้แอดมิน มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดมาฝากกันค่ะ 😊😊😊

ออกแบบสื่อ : ตำแหน่งการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 และโรคอุบัติใหม่

#U2T #U2Tบางขนุน #1ตำบล1มหาวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #RMUTP #ตำบลบางขนุน #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ