ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรตาฐานอาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุนเซ็นทรัล

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี ผู้ดูแลและประสานงานโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัล ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์เปเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรตาฐานอาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุนเซ็นทรัล” โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ผู้ดูแลทุนเซ็นทรัลได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานของโครงการธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัลมากขึ้น และให้คำปรึกษาปัญหาแสดงความคิดเห็นประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษาในโครงการฯ และการแก้ปัญหาที่เกิดกับนักศึกษาทันเซ็นทรัล เพื่อลดอัตราการลาออกของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำข้อมูลโครงการไปประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราพัทยา จ.ชลบุรี

 

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม  คลิ๊กเลยครับ