ข่าวกิจกรรม

Music Pranakorn Songkran Day

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา “Music Pranakorn Songkran Day”
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวงดนตรี “Music Pranakorn Songkran Day” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกด้านดนตรีเป็นเวทีโชว์พลังความสามารถ และเป็นการเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีของแต่ละโรงเรียนแลสถาบันร่วมกัน
โดยวันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นการคัดเลือกในรอบออดิชั่นระดับมัธยมศึกษา มีวงดนตรีจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก อาทิเช่น วงดนตรี CUTTO โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ,วงดนตรีมิตรตะพาบ โรงเรียนราชวินิตมัธยม , เดอะเพ้อเจ้อ โรงเรียนวัดเบญจมราชูทิศ และวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นการคัดเลือกในรอบออดิชั่นระดับอุดมศึกษา มีวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก อาทิเช่น วงเวียนใหญ่..แต่เล็กไปนิดนึง , Authentic Metronom , เดอะซิง อินทนิล โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก คุณธนธญ แก้วจุมพล นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานในรายการสยามกลการ และ คุณสมชาติ มีบุญพูลทรัพย์ ร่วมเป็นกรรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6
ติดตามการประกาศผลวงดนตรีที่เข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 1 เมษายน 2559 ผ่านทาง facebook ชุมนุมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ และ facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กเลยครับ