COVID-19ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

👉เริ่มแล้ว!! “ตู้ปันสุข..จุดปันรัก คณะบริหารธุรกิจ” เชิญเติม-หยิบ-แบ่งปันอาหาร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ขอเชิญชวนร่วม “ปันน้ำใจ.. จากผู้ให้สู่ผู้รับ” โดยร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ปลากระป๋อง น้ำดื่ม นม ขนมสำหรับเด็กๆ ฯลฯ ตามจิตศรัทธานำมาวางใน “ตู้ปันสุข..จุดปันรัก คณะบริหารธุรกิจ” เพื่อแบ่งปันผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าร้านค้าสหกรณ์พณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)