ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้มีพิธีกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ณ ลานหน้าหอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ