ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3มิถุนายน 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร