ข่าวกิจกรรม

โครงการ พ.พ.จิตอาสาเพื่อสังคม(CSR) : ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการ พ.พ.จิตอาสาเพื่อสังคม(CSR) โดยร่วมกับฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาชมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ 1 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 2 โรงเรียนบ้านน้ำมุด พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ 3 โรงเรียนบ้านหนองโสน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) พื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย  อีกทั้งยังได้มีกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกาญจนบุรี