ข่าวกิจกรรม

เกษียณสุขใส ย้อนวัย 90 ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566 “เกษียณสุขใส ย้อนวัย 90” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความรู้สึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศพร มุ่งวิชา อาจารย์สาขาวิชาการตลาด นายพลธรณ์ โห้ถนอม และคุณฉลามศักดิ์ ประภาศร โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหชวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ ต่อด้วยพิธีมุฑิตาจิต มอบของที่ระลึก และมอบช่อดอกไม้ แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รับชมการแสดงผ่านกิจกรรม “ด้วยรักและเคารพ” จากศิษย์ ตัวแทนนักศึกษากล่าวความรู้สึก จากนั้นได้มีการแสดงจากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจมอบให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ