ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.-กรอ.) ประจำปี 2563

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.-กรอ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอแจ้งรายละเอียด คุณสมบัติผู้กู้ และเอกสารประกอบการกู้  ประจำปี 2563

  • สำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา
  • สำหรับผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม
  • สำหรับผู้กู้รายใหม่
  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 2563
  • ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงิน
  • ตัวอย่างสัญญาธนาคารกรุงไทย
  • ตัวอย่างสัญญาธนาคารอิสลาม
  • คู่มือจิตอาสา
  • แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่